söndag 2 juni 2013

Om projektet Svarta stjärnor - skattjakt och konstrunda i Lim-Johans rike

Edsbyn är en liten ort där bandy och andra sporter har stort utrymme, medan kulturen behöver lyftas fram för att stärka våra barns identitet. Alla är inte intresserade av idrott, och vi behöver andra saker att vara stolta över. En person, som levde och verkade på orten är den naivistiska konstnären Lim-Johan. Han ansågs vara annorlunda, men gjorde ”sin grej” trots att folk i hans närhet tyckte att han var konstig. Han led av psykisk ohälsa och fick sitt erkännande först efter sin död.

Med projektet ”Svarta stjärnor” vill vi stärka barns självkänsla och ge dem en förebild som gick mot strömmen, samt väcka tankar om tolerans. Målet är att de genom en digital berättarryggsäck och geocaching ska upptäcka en stor konstnär från vår kommun och få dem att känna stolthet över sig själva och sin hembygd.

Projektet, som vänder sig till barn 6-12 år, barnfamiljer, skolklasser och fritidshem genomförs av Kulturavdelningen i Ovanåkers kommun i samarbete med Ovanåkers Hembygdsförening och föreningen Konstrundan. Målet är att ta fram en digital berättarryggsäck, efter Sandvikens förlaga, och koppla den till geocaching.

Genom geocaching med kulturella platser som mål, där berättelser, filmer och bilder om/av Lim-Johan ingår, får användarna dels lära sig om ortens store konstnär på ett lekfullt och kreativt sätt, dels hitta nya utflyktsmål, samtidigt som de gör något kul tillsammans med familjen/skolklassen/fritidshemmet. 
Äventyrslust och upptäckarglädje kombineras med kultur- och naturupplevelser.

Barnperspektivet ska genomsyra hela verksamheten. Barnen blir delaktiga genom att de själva kan fotografera och filma med iPaden och skriva egna berättelser och tillföra sina egna åsikter.

Barnen uppmanas att återkoppla berättelserna om Lim-Johan till hur det är idag. Är vi mer toleranta, kloka och snälla mot varandra nu för tiden? De som vill kan lämna in egna teckningar inspirerade av de intryck och upplevelser de fått under konstrundan/skattjakten. Workshops i måleri i Lim-Johans anda kommer också att anordnas.

Projektet beräknas pågå från sommaren 2013 (då i en begränsad version) och fram till hösten 2014 och kommer att utvärderas kontinuerligt via denna blogg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar